przesiewacz grawitacyjny

przesiewacz grawitacyjny

Budowa przesiewacza grawitacyjnego

Przesiewacz grawitacyjny zbudowany jest z ramy przesiewającej, która z jednej strony zamocowana jest przegubowo (zawiasy) z drugiej przez wsporniki do podstawy. Podstawa to przestrzenna rama zbudowana z profili prostokątnych stanowiących nogi konstrukcji. Rama przesiewająca zbudowana jest z profili tworząc prostokąt np. o wymiarach 2,5 m na 1,5 m. Środek ramy wypełniają płaskowniki przyspawane jeden obok drugiego ze szczeliną np. 5 mm.Ustawienie żądanego kąta ramy przesiewającej wobec podłoża odbywa się przez zmianę długości wsporników.

Zasada działania

Ustawienie przesiewacza pod kątem do poziomu powoduje zsuwanie się materiału po płaskownikach do przodu ramy przesiewającej. Ponieważ między płaskownikami są szczeliny materiał o wymiarach mniejszych od szczelin spada pod ramę np. do zbiornika. Frakcja na której nam zależy zsuwa się do boksu lub na samochód.