prasa hydrauliczna

prasa hydrauliczna

Budowa prasy hydraukicznej

Zasadniczymi zespołami prasy hydraulicznej są ; zespół napędowy ,zespół sterujący, siłownik, korpus urządzenia. Zespół napędowy to silnik elektryczny połączony przez sprzęgło z pompą hydrauliczną np. zębatą , pompa umieszczona jest w zbiorniku z olejem hydraulicznym. Pompa przewodami ciśnieniowymi połączona jest poprzez zespół sterujący z siłownikiem. Zespół sterujący to rozdzielacz i zawór bezpieczeństwa. Siłownik hydrauliczny zamocowany jest w korpusie prasy nad stołem który wchodzi w skład korpusu i może zmieniać położenie względem tłoczyska siłownika.

Szczegóły