przesiewacz obrotowy

przesiewacz obrotowy

Budowa przesiewacza obrotowego

Przesiewacz obrotowy dwu sitowy zbudowany jest z ramy przestrzennej w kształcie walca . Ramę tworzą trzy pierścienie z płaskowników stalowych które na zewnątrz swoich obwodów połączone są sześcioma profilami . Przez środek pierścieni przebiega rura stanowiąca oś obrotu przesiewacza a w miejscach gdzie znajdują się pierścienie rura połączona jest z nimi sześcioma szprychami. Rura na obu końcach zakończona jest czopami na których osadzone są łożyska toczne stanowiące podpory przymocowane do podstaw. Czop łożyska dolnego jest wydłużony i za nim zamocowany jest napęd urządzenia wprawiający w ruch obrotowy przesiewacz. Wewnątrz pierścieni ułożone są dwie siatki stanowiące poszycie walca.

Zasada działania

Po włączeniu urządzenia materiał z kosza zasypowego lub przenośnika taśmowego dostaje się na tylną część przesiewacza. Ustawienie osi przesiewacza pod kątem do poziomu w połączeniu z ruchem obrotowym wywołanym silnikiem powoduje że materiał przesuwa się do przodu walca po sitach. Ponieważ w sitach znajdują się otwory materiał o mniejszych średnicach niż otwory przedostaje się pod sta gdzie trafia na przenośniki lub boksy.