3w1 (zasobnik, przesiewacz, kruszarka)

workownica tasmowo-pneumatyczna, workownica tasmowa

Budowa zasobnika

Zbiorniki wykonujemy w różnych wielkościach jako konstrukcje wolno stojące spawane z blachy i profili zamkniętych. Szczegóły konstrukcji i cenę ustalamy z odbiorcą w procesie realizacji zamówienia.

Budowa kruszarki

Kruszarka do węgla zbudowana jest z podstawy i dwóch ram z profili o przekroju prostokątnym, stanowiących jej ramiona. Każde z ramion ma przykręcony ułożyskowany bęben. Ramiona w dolnej swojej części osadzone są przegubowo w podstawie. Górna część ramion połączona jest mechanizmem ustawiającym i zabezpieczającym. Każdy bęben napędzany jest silnikiem elektrycznym przez przekładnię pasową lub ślimakową. Moce zainstalowane od 3kW do15kW w zależności od wielkości kruszarki.

Budowa przesiewacza

Przesiewacz wibracyjny dwu sitowy zbudowany jest z ramy nośnej stanowiącej jego podstawę. Podstawa wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym . Następną częścią jest skrzynia wibracyjna , zbudowana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym obłożonych blachą . Wewnątrz skrzyni wspawane są półki do których mocowane są sita. Pod skrzynią lub w tylnej jej części przymocowany jest silnik wibracyjny wprawiający w drgania całą skrzynię .Między skrzynią a podstawą znajdują się sprężyny które nie przenoszą drgań na podstawę. W przedniej części skrzyni znajdują się zsypy kierujące materiał w różne strony na przenośniki.

Szczegóły