przesiewacz wibracyjny z myjką

przesiewacz wibracyjny z myjką

Budowa przesiewacza z myjką

Przesiewacz wibracyjny dwu sitowy zbudowany jest z ramy nośnej stanowiącej jego podstawę. Podstawa wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym . Następną częścią jest skrzynia wibracyjna , zbudowana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym obłożonych blachą . Wewnątrz skrzyni wspawane są półki do których mocowane są sita. Pod skrzynią lub w tylnej jej części przymocowany jest silnik wibracyjny wprawiający w drgania całą skrzynię .Między skrzynią a podstawą znajdują się sprężyny które nie przenoszą drgań na podstawę. W przedniej części skrzyni znajdują się zsypy kierujące materiał w różne strony na przenośniki.

Zasada działania

Po włączeniu urządzenia materiał z kosza zasypowego lub przenośnika taśmowego dostaje się na tylną część skrzyni wibracyjnej .Ustawienie skrzyni pod kątem do poziomu w połączeniu z ruchem drgającym wywołanym silnikiem powoduje że materiał przesuwa się do przodu skrzyni po sitach. Ponieważ w sitach znajdują się otwory materiał o mniejszych średnicach niż otwory przedostaje się na niższe pokłady.